Elektronik İhtiyaçlarınızda Güvenilir Adres
Gizlilik Sözleşmesi

 

Mebel Elektronik Ltd.’de kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Mebel Elektronik Ltd., kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır.

Mebel Elektronik Ltd. tarafından, 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (‘’KVKY’’) ve/veya Elektronik Haberleşme Yasası altında çıkartılmış olan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Tüzük ve/veya Bilgilendirme Yükümlülüğü'nün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Mebel Elektronik Ltd. tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Mebel Elektronik Ltd. satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek ve Mebel Elektronik Ltd. ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar daahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
 • Fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz,
 • Alışverişlerinize istinaden Mebel Elektronik Ltd. tarafından tespit edinilen finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz ve/veya karaliste vb. bilgileriniz,
 • Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,
 • Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
 • Teknik servis kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,
 • Mebel Elektronik Ltd. internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,
 • Site ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,
 • Mebel Elektronik Ltd. Ödeme Hizmetleri’nden yararlanıyor olmanız halinde ödeme verileriniz ve sair kayıtlarınız,
 • Mebel Elektronik Ltd.’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş daahil sair kişisel verileriniz ile Mebel Elektronik Ltd. çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Ayrıca, belirli bir Mebel Elektronik Ltd. hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, Mebel Elektronik Ltd. ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikaayet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde ya da diğer Mebel Elektronik Ltd. ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Mebel Elektronik Ltd.’e ait internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Cihaz tipi, modeli, işletim sistemi ismi, versiyon, IMEI numarası, operatör ismi, ağ bağlantı çeşidi, IMSI, GSM numarası, kablosuz ve/veya mobil ağ kalitesi ile ilgili çeşitli performans parametreleri ,GPS sinyali ve Google Konum servislerinden elde edilen konum verisi, tarih, saat, isim ve cihaz etkinliklerinin kullanım bilgisi, cihaza yüklenmiş uygulamaların bilgisi.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • Mebel Elektronik Ltd. müşterisi olsanız da olmasanız da işbu onay ile size yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Ödül ve çekiliş yapılması,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi

dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, Elektronik Haberleşme Yasası 6-2012, 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (‘’KVKY’’) ve/veya Elektronik Haberleşme Yasası altında çıkartılmış olan Elektronik Haberleşme Sektöründe kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Tüzük ve/veya Bilgilendirme Yükümlülüğü'nün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü , Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu düzenlemelerive sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Mebel Elektronik Ltd.’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKY ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Gerekli kurum ve kuruluşlardan mevzuat gereği izin alınmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı grup şirketleri,
 • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
 • Mebel Elektronik Ltd. nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,
 • Kredi referans şirketi, icra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,

dahil, telekomünikasyon hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve telekomünikasyon ve sair hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Mebel Elektronik Ltd.’un akdi ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 Kişisel Verileri Koruma Yasası ve/veya Elektronik Haberleşme Yasası altında çıkartılmış olan Elektronik Haberleşme Sektöründe kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Tüzük kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, telefon araması ile yetkili perosnelimize iletebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Politika Taahhütü

Mebel Elektronik kendilerinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı, tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, iş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et